Tots aquests discursos dels premis de l'Acadèmia han estat escollits per un motiu: portar-vos a la vora de les llàgrimes (però de la bona manera)!