Què hi ha del món actual que ha preparat l'escenari per a un ressorgiment complet dels anys 90?