Daft Punk va fer punk a tots els que van veure els Grammy del 2014, pensant que érem massa tontos per atrapar-los fent-ho?